đảng Cộng Hòa-Ông Trump vẫn là ứng viên tổng tống 'mạnh' nhất của Đảng Cộng hoà