Đan Phượng-Hồ sơ, địa chỉ doanh nghiệp 6 tỷ USD: Ngõ nhỏ, nhà nhỏ ngoại ô Hà Nội