đàn ông mạnh mẽ-Nếu 2 thứ này của đàn ông càng 'mạnh mẽ', phụ nữ càng si mê không thể rời xa