dân hương tưởng niệm Bác Hồ-Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Bác Hồ