dàn cảnh cướp-Người đàn ông vào ATM rút tiền, không hề hay nhóm cướp giật đã giăng sẵn bẫy phía sau lưng