đâm người tình tử vong-Đâm người tình tử vong vì không rửa chân khi đi ngủ