Đám cưới công chúa nhật bản-Tính cách độc lập của Công chúa Nhật Bản