đại tràng-Cứu người phụ nữ bị vòng tránh thai xuyên thủng đại tràng