đại tá Mai Hoàng-Nhìn lại chuyên án ma tuý Lóng Luông: Rợn người kho súng, đạn