dải phân cách-Khoảnh khắc ô tô nổ lốp, đâm trúng dải phân cách khiến 8 hành khách văng ra ngoài

Xem thêm