Đại học Huế-Lời khẩn cầu của nữ sinh người Pa Cô đỗ đại học Luật nhưng nhà quá nghèo!