Đại hạ giá-Ốc hương đại hạ giá mùa dịch, chỉ còn từ 170.000 đồng/kg