đại gia Ninh Bình-Trong tay tỷ USD, Bầu Thụy muốn bay lên vũ trụ như Elon Musk

Xem thêm