Đại gia Di Băng-Được chủ shop tag trên Facebook khi iPhone 13 vừa cập bến nhưng vợ chồng nữ đại gia Di Băng vẫn làm ngơ, tự tạo bất ngờ cho nhau: 'Ủa gì vậy, ở đâu ra vậy?'