đại dịch covid-19-Nam phi công đã tự thở 3 ngày, giao tiếp tốt bằng lời nói, 2 tay hồi phục về mức gần bình thường

Xem thêm