Đại biểu Quốc hội-Đề xuất miễn tiền thuê nhà trong thời gian phong tỏa, giãn cách

Xem thêm