Cứu trợ miền trung-Ca sĩ Phương Thanh xin lỗi người dân Quảng Ngãi

Xem thêm