Cứu người-Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình sinh viên quên mình cứu bạn

Xem thêm