cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh Ninh Văn Chủ-Cảnh cáo ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh