cúp thế giới-Việt Nam giành 2 HCV thể dục dụng cụ ở Cúp thế giới