cướp tài-2 kẻ cướp giật dây chuyền, hất bột ớt vào người truy đuổi