Cướp hy hữu-Tên cướp đen đủi nhất năm: Giật điện thoại rồi bỏ chạy quên cả xe máy