cướp của người yêu cũ-Đà Nẵng: Di lý kẻ cướp tài sản người yêu cũ vì níu kéo tình cảm bất thành