Cường đô la nấu ăn-Gần hai năm yêu nhau, Cường Đô la không ngại vào bếp nấu ăn cho Đàm Thu Trang