Cường Đô La-Đâu chỉ Đông Nhi, Đàm Thu Trang nay cũng bị cho 'ra rìa', phải đăng hẳn status than thở vì con gái... mê ba bất chấp

Xem thêm