Cuộc sống đó đây-Mỹ: 7 trẻ em thiệt mạng thương tâm khi 2 xe ô tô đối đầu