Cuộc Chiến Thượng Lưu 3 (2021)-Preview Penthouse 3 tập 2: Seo Jin tuyên bố bất tử, vừa rớt vực đã trở về 'xà nẹo' Ju Dan Tae