cúng Tổ nghề sân khấu-Mặc áo crop top hở eo đi cúng Tổ nghề, Phương Mỹ Chi bị dân mạng nhắc nhở