cung thủ Việt Nam-Cung thủ Ánh Nguyệt, Phi Vũ hoàn thành ngày thi đấu đầu tiên