Cục Nghệ thuật-Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ làm việc với Xuân Bắc vụ 'Cái tát của mẹ'