cửa hàng thời trang-Nhân viên giao nước tử vong trong vụ cháy cửa hàng thời trang