cửa hàng điện máy xanh bốc cháy-Cháy lớn tại cửa hàng Điện Máy Xanh, nhiều người dân hiếu kì dừng xe theo dõi