Cửa Bắc-Di dời thành công quả bom 340kg còn nguyên 2 ngòi nổ ở phố Cửa Bắc ngay trong đêm