cử tri-Hình ảnh bầu cử trong các khu cách ly, nơi điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng

Xem thêm