cụ ông-Tai nạn thương tâm: Nhiều xe trọng tải lớn liên tiếp cán qua người cụ ông nhưng không có xe nào dừng lại

Xem thêm