CSGT đánh người-Công an thông tin chính thức vụ xô xát giữa CSGT và nhóm thanh niên