covid-19 tphcm-TP.HCM có 3 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên

Xem thêm