covid-19 ở TPHCM-Nhiều người nhập cảnh từ 8/3 có nguy cơ cao nhiễm Covid-19