covid-19 ở TPHCM-TP.HCM thay đổi quy định xét nghiệm cho bệnh nhân khỏi Covid-19