Covid-19 là đại dịch toàn cầu-Hành động gây phẫn nộ: Thương nhân Ấn Độ đánh cắp quần áo của người chết vì Covid-19 rồi bán cho người sống

Xem thêm