corona-Hà Nội: Phát hiện một người nước ngoài dương tính Covid-19 nhập cảnh từ 24 ngày trước

Xem thêm