container cuốn xe máy vào gầm-Thanh Hóa: Container cuốn xe máy vào gầm khiến 1 người chết tại chỗ