công ty internet-Yahoo đã có kết cục khác nếu một trong những điều này xảy ra