Công ty FedEx-Mỹ: Hàng loạt người bị bắn gục tại cơ sở của FedEx