Công ty Cổ phần-Vợ chồng đại gia Dũng lò vôi: Bán đấu giá 2 hecta đất khoảng 5-600 tỷ đồng để hỗ trợ chống Covid-19