công trình đang thi công-Sắt từ công trình thi công rơi đâm xuyên qua ô tô, lái xe may mắn thoát chết