Công tác-Chồng đưa thẻ ATM cho vợ dặn tiêu thoải mái khi anh đi công tác, nhưng đến khi hỏi mật khẩu thì đáp án muốn 'á khẩu'