công sở-Tôi bị sếp bắt nạt bằng từ ngữ tục tĩu suốt 6 tháng, đỉnh điểm là bị ép nghỉ sau cuộc họp 'vote' toàn công ty mà không hề hay biết

Xem thêm