công phượng ăn hỏi-Trước khi đính hôn, Viên Minh từng 'đóng giả' làm fan để âm thầm giúp Công Phượng