công nhân thiệt mạng-4 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại mỏ than ở Quảng Ninh