công nghiệp ô tô-Bất chấp Covid-19, mẫu ô tô này vẫn bán được gần 8.000 chiếc trong 1 tháng